Van 21 tot 23 juli 2016 zal in Newcastle upon Tyne in Engeland de 3e internationale interdisciplinaire conferentie van het Network Gender & STEM plaatsvinden:

Promoting girls’ and women’s participation in STEM advancement and innovation: Connecting research with global policy and practice

Het ‘International Network Gender & STEM’ (Science, Technology, Engineering, Mathematics) werd in 2009 opgericht door VHTO en Helen Watt (Monash University, Australie). Het doel van het netwerk is om de onderzoekers op het gebied van Gender & STEM met elkaar te verbinden en zo de missende stukjes in de puzzel van het onderzoek op dit gebied te identificeren en met behulp daarvan te komen tot nieuwe inzichten, benaderingen en oplossingen om de participatie van meisjes en vrouwen in STEM te verbeteren.

In 2012 organiseerde VHTO in samenwerking met Helen Watt eerste Internationale Gender & STEM netwerkconfrentie. Deze conferentie was gericht op individuele ‘gendered’ trajecten in STEM of juist weg van STEM. De tweede conferentie in 2014 georganiseerd door Dr. Rebecca Lazarides en professor Angela Ittel van de Technische Universität Berlin, richtte zich op de ondersteunende of juist beperkende rol van scholen, gezinnen en werkplekken bij keuzeprocessen en het volharden in STEM.

Tijdens de derde conferentie in Newcastle is het bevorderen van deelname van meisjes in STEM en die van vrouwen in STEM-innovaties en vooruitgang het belangrijkste thema, waarbij gezocht wordt naar de aansluiting van onderzoek, beleid en praktijk. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met professor emiritus Pooran Wynarczyk van de Newcastle University Business School. Een doel van de conferentie is ook om interdisciplinaire samenwerking van onderzoekers die de bezorgdheid over de ondervertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM delen, te bevorderen en verder te versterken.

Sprekers op de conferentie zijn (onder andere):

Professor V. Sue Rosser (San Francisco State University, VS), Dr. Patricia Fara (Cambridge University, UK), professor Birgit Spinath (Universiteit van Heidelberg, Duitsland), professor Jay Mitra (Universiteit van Essex, UK). Zie keynotes 2016 voor meer informatie.

Op 22 juli, zal het galadiner met vooraanstaande sprekers plaats vinden in het Hancock Museum. Zie www.genderandstem.com voor meer informatie

Wij hopen u in de zomer van 2016 te mogen verwelkomen in Newcastle upon Tyne!

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.